Cene usluga

Ukoliko želite da proverite cene usluga izrada radova, savetujemo Vam da popunite formular prikazan na stranici IZRADA RADOVA. Formular je kreiran tako da podaci koje unosite sadrže relevantne informacije o kompleksnosti rada. Na osnovu toga moguće je kreirati i ponudu koju ćete dobiti u povratnom mailu. Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje Vas ni u kom smislu.

Cene usluga lekture i korekture teksta

Broj lektorskih strana 1 2-10 11-50 51-100 preko 100
Lektura i korektura 1,8 1,4 1,2 1 0,9

Cene su prikazane po broju lektorskih strana (lektorska strana čini 1800 karaktera sa proredom);
Cena usluge se smanjuje sa povećanjem broja lektorskih strana za obradu;
Cena takođe može varirati shodno jezičkom stanju teksta, u slučajevima manjih korekcija cena može biti niža;
Cene su izražene u evrima, dok je isplata u dinarskoj protivvrednosti.

Cene usluga tehničke obrade teksta

Broj strana 1 2-10 11-50 51-100 preko 100
Prelom teksta 2 1,7 1,4 1,1 0,75
Prelom teksta sa slikama i ilustracijama 2,5 2,1 1,7 1,4 1,1

Cene su sklone korekciji u zavisnosti od formata koji se radi;
Dodatna obrada fotografija, tabela i grafikona koji se unose u tekst poskupljuje cenu usluge;
Cene su izražene u evrima, dok je isplata u dinarskoj protivvrednosti.

 

 


diplomskitags: cene usluga, cena izrade radova, zahtev za izradu rada rada