11 јан

Izrada Master Rada

Izrada master rada predstavlja samostalan rad u kome student obrađuje odabranu temu primenom naučnih metoda i tehnika, te dokazuje da je savladao nastavni plan i program studija, stekao potrebno znanje i osposobio se za njegovu primenu.

Student u master radu treba da pruži dokaze da se uspešno služi metodama u stručnom ili naučnom radu, u izlaganju rezultata istraživanja, kao i da je sposoban da izvodi zaključke na osnovu tako izvedenih istraživačkih zadataka. Savladavanje sistematike pisanja master rada znači savladavanje sistematike pisanja budućih radova, bilo da je reč o stručnim bilo da je reč o naučnim radovima.

Rezultati izneti u master radu treba da predstavljaju doprinos:

 • sistematizaciji naučnih ili stručnih zadataka i postojećih rešenja za određenu oblast;
 • rešavanju aktuelnog naučnog ili stručnog zadatka koji je postavljen kao cilj rada

Šta Vam nudimo?

Izrada master rada podrazumeva:

 • Izrada rada prema tehničkim standardima;
 • Autentičan sadržaj rada;
 • Rok izrade: do tri  nedelje (opcionalno);
 • Besplatna korekcija rada.

FORUMULAR ZA PORUČIVANJE RADA


Tehnička strana rada je veoma važna s obzirom na namenu tekstova ove vrste. Ona može odstupati od rada do rada zavisno od njegovog značaja, tako da se o detaljima treba dogovoriti sa svojim mentorom, ali su neki principi opšte važeći.

Tehničke karakteristike izrade master rada:

 • Rad se piše na srpskom jeziku, samo sa jedne strane listova A4 formata (21 × 29,7 cm) sa sledećim marginama: Left 3,5 cm, a Top, Bottom i Right 2,5 cm.
 • Paginacija (numerisanje) se izvodi na uobičajen način.
 • Naslov svakog poglavlja počinje na novoj stanici.
 • Slike, tabele i ostale grafičke celine se prilagođavaju  stranici. Svaka slika sadrži broj i naziv ispod slike, a tabela broj i naziv iznad tabele.
 • Dokumentacioni izvori i napomene navode se u fusnoti.
 • U radu se koristi Times New Roman u sledećim veličinama:
  – veličina slova osnovnog teksta 12 pt;
  – naslov poglavlja, velika slova 16 pt bold,
  – numerisani podnaslovi u radu, 14 pt bold,
  – poravnanje teksta Justify (poravnanje  sa desne i sa leve strane);
  – fusnote 10 pt.

Struktura rada master rada:

 • Naslovna strana,
 • Sadržaj,
 • Uvod,
 • Teorijski okvir,
 • Obrada problema (iznošenje i analiza podataka uz primenu odgovarajućih naučnih metoda/tehnika, poređenje sa ostalim relevantnim istraživanjima, itd.),
 • Rezultati istraživanja i njihova interpretacija,
 • Zaključci i preporuke za dalje istraživanje,
 • Spisak korišćene literature.

Smernice pri pisanju master rada

Kako napisati master rad?
– Precizno formulisati temu;
– Prikupiti gradivo za obradu teme;
– Organizovati građu po nekom redosledu;
– Proučiti temu iz primarnih izvora u svetlu prikupljene građe;
– Dati formu i organski povezati sva izneta gledišta;
– Izložiti gradivo tako da čitalac razume šta ste hteli da kažete; da može da se posluži istom građom ako želi da se pozabavi istom temom.

Osobine dobrog naučnog dela>

– Ne počinjati izlaganje suviše izdaleka, nego odakle je to nužno i neophodno.
– Ne unositi u rad ništa što nije u neposrednoj vezi sa temom i što rad čini razvodnjenim.
– Ne pretrpavati rad beznačajnim pojedinostima.
– Ne ponavljati ono što je već na neki način rečeno.
– Ne razlagati i objašnjavati opširno stvari koje su same po sebi dovoljno razumljive.
– Jedinstvo (nužno je da svi delovi rada budu posvećeni jednoj stvari, jednom predmetu, jednoj ideji i da čine organsku celinu u smislu da doprinose razvoju osnovne ideje).
– Sklad.
– Adekvatno isticanje.
– Originalnost.
Naučni rad treba da saopštava rezultate ličnih istraživanja, ličnih razmišljanja, ličnih intelektualnih iskustava, i to na način, kako dotad to niko nije učinio.
– Pravilno rasuđivanje.
Svaka tvrdnja, sud ili mišljenje moraju biti obrazloženi.
Ne mogu se uzimati samo argumenti koji idu u prilog stavu autora.
– Poželjno je da rad obiluje praktičnim primerima.