Izrada radova

Izrada radova  prema Vašem zahtevu – Nudimo apsolutni kvalitet i garanciju za originalnost sadržaja rada!

Do sada smo imali prilike da svoja znanja i iskustva pretočimo u veliki broj radova i uspešnih saradnji i to nas kvalifikuje kao pouzdanog oslonca kada je u pitanju izrada radova. Ukoliko Vam je potrebna pomoć – sada je pravo vreme da donesete pravu odluku, obzirom da ste već na pravom mestu!

Naše usluge su jedinstvene po tome što smo Vam na usluzi sve do momenta dok Vaš rad ne bude odobren od strane mentora, bez dodatnih naplata i troškova!

Ukoliko želite da proverite cene pisanja radova, savetujemo Vam da popunite formular prikazan na stranici. Formular je kreiran tako da podatke koje unosite sadrže relevantne informacije o kompleksnosti rada koji Vam je potreban. Na osnovu toga moguće je kreirati i ponudu koju ćete dobiti u povratnom mailu. Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje Vas ni u kom smislu.

Da biste dobili ponudu neophodno je da:

 • popunite formular, i
 • u najkraćem roku dobijate odgovor sa predloženom cenom izrade rada.

Popunite formular

Opiši oblast

Odgovor na Vaš zahtev dobićete u najkraćem roku.


Usluge:

 • pisanje i izrada maturskih radova;
 • pisanje i izrada seminarskih radova;
 • pisanje i izrada završnih radova;
 • pisanje i izrada diplomskih radova;
 • pisanje i izrada specijalističkih radova;
 • pisanje i izrada master radova;
 • pisanje i izrada projekata;
 • pisanje eseja;
 • izrada PowerPoint prezentacija;
 • lektura i korektura teksta;
 • preslovljavanje teksta;
 • pisanje tekstova po zahtevu.

Cena

Cena se formira za svaki rad pojedinačno i šalje se kao ponuda korisniku. Cena zavisi od oblasti koja se obrađuje, obima rada, kao i od roka koji ste zadali. Kada je u pitanju pisanje projekata, nezahvalno je  striktno definisati cenu koja bi se npr. vezala za obim rada (broj strana), jer cena zavisi od svih prethodno navedenih parametara odnosno kompleksnosti zahteva.

Važna napomena: U cenu su uključene i korekcije rada, ukoliko bude potrebe za tim i ukoliko je zahtev za korekcijom opravdan.


Ocena kvaliteta i reklamacije

Svi radovi koje pišemo zadovoljavaju osnovne standarde kvaliteta izrade. U slučaju da ste opravdano nezadovoljni kvalitetom rada koji ste dobili, možete nas kontaktirati u roku od dva dana i ako nije ispunjeno nešto od Vaših zahteva, ispravićemo to besplatno. Molimo Vas da nam naknadno ne tražite dopune ili ispravke koje nisu bile u početnom zahtevu. U tom slučaju garancija ne važi i dopune će se posebno naplaćivati.

Takođe Vas molimo da svoje zahteve formulišete precizno kao bismo izbegli bilo kakve nesporazume.


Izrada maturskih radova

Maturski rad je stručni rad koji učenik četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja izrađuje na izabranu temu uz pomoć nastavnika – mentora. Ukoliko učenik završava trogodišnje obrazovanje on izrađuje završni rad.


Izrada seminarskih radova

Seminarski rad je samostalno delo studenta u kojem se pod vođstvom mentora obrađuje zadana ili samostalno izabrana tema. Tema rada može biti praktična ili teorijska. Cilj rada je da se dokaže sposobnost studenta u samostalnom rešavanju praktičnih i teorijskih problema koji ne moraju imati karakter originalnosti.


Izrada diplomskih i završnih radova

Diplomski rad je po svojim karakteristikama vrlo sličan seminarskom radu, ali je tematika koja se obrađuje znatno složenija i zahtevnija, pa je samim tim i metodološki pristup izraženiji.


Izrada master radova

Master rad je samostalan rad u kome student obrađuje odabranu temu primenom naučnih metoda i tehnika, te dokazuje da je savladao nastavni plan i program studija, stekao potrebno znanje i osposobio se za njegovu primenu.


Izrada Radovatags: izrada radova